Palvelut

Ymmärrä kuluttajaa ja tiedä, mihin suuntaan mennä

Olemme kvalitatiivisen tutkimuksen erityisosaaja. Palvelumme auttavat, kun ollaan kehittämässä:

  • uutta liiketoimintaa, kategoriaa tai tuotetta
  • palvelu-, myynti- tai markkinointiprosessia
  • tarpeita ja motiiveja paremmin huomioivaa segmentointia
  • brändin arvoa kohderyhmälleen

 

Kuluttajan syvällinen tunteminen helpottaa strategista päätöksentekoa, säästää kustannuksia, inspiroi omaa ajattelua ja tuo kilpailuetua.

Inspirans Työkalut

Inspiransin tutkimukset ovat yksinkertaisesti hyviä, ne antavat vastauksia erilaisiin ongelmiin.
Tutkimuspäällikkö Outi Salonen, Saarioinen Oy