Palvelut / Brändin johtaminen ja kehittäminen

Paikka mielessä, paikka markkinoilla

Brändin olemusta syväluotaava tutkimus on järkevää tehdä säännöllisin väliajoin, jotta nähdään kehittyykö brändi tavoitteiden mukaisesti. Näin brändin paikka pysyy kaiken aikaa kirkkaana sekä kuluttajien mielessä että markkinoilla.

Brändin syväluotaustutkimus kertoo:

  • mitä ominaisuuksia brändiin liitetään sekä rationaalisella että emotionaalisella tasolla
  • mitkä tekijät erottelevat brändiä suhteessa kilpailijoihin
  • mikä on kuluttajien tulkinta brändin lupauksesta
  • mitä brändin tuoteportfoliosta ajatellaan
  • miten pakkauksiin suhtaudutaan

Kun brändi vaatii uudelleen positiointia, kuluttajat kannattaa valjastaa mukaan kehitystyöhön. Tämä takaa, että tulevaisuuden positio tekee brändistä kohderyhmälleen houkuttelevan, relevantin ja erottuvan.

Positiointitutkimus kertoo:

  • miten brändi voi tulevaisuudessa olla merkityksellisempi kohderyhmälleen
  • millainen lupaus ja millaiset kuluttajahyödyt perusteluineen puhuttelevat eri kohderyhmiä
  • millainen persoonallisuus ja mielikuvamaailma tukevat tulevaisuuden positiota

Käytännössä brändin uudelleen postiointiin tähtäävä tutkimus etenee seuraavien vaiheiden kautta: a) vaihtoehtoisten positiointipolkujen rakentaminen, b) positiointipolkujen testaaminen tutkimuksen keinoin; c) optimaalisimman positioinnin määrittäminen testaamisen pohjalta; d) positiointia tukevan brändipersoonallisuuden määrittäminen.