Palvelut / Customer Journey

Ymmärrä, johda ja kehitä asiakkaan prosessia

Customer Journey -tutkimusta tarvitaan, kun halutaan johtaa asiakkaiden ostoprosessia tavoitteellisesti ja luoda yhtenäinen asiakaskokemus eri kanavissa. 

Customer Journey -tutkimus kertoo:

  • mitä eri vaiheita prosessiin kuuluu ja minkälainen asiakkaan ’polku’ on aina haaveilusta ja ideoinnista lähtien
  • millainen on rationaalinen ja emotionaalinen polku eri vaiheineen
  • mitä eri vaiheiden sisällä tapahtuu ja mitkä tarpeet nousevat kussakin vaiheessa
  • mitä ja millaisia kohtaamispisteitä eri vaiheet pitävät sisällään.