Palvelut / Kansainväliset tutkimusprojektit

Kansainväliset tutkimusprojektit

Inspiransilla on vankka kokemus kvalitatiivisten tutkimusprojektien toteuttamisesta kansainvälisesti. Olemme toimineet ns. lead agency -roolissa useita eri maita ja markkina-alueita koskevissa projekteissa.

Kansainvälisissä tutkimusprojekteissa vastaamme:

  • tutkimuksen suunnittelusta
  • käytännön järjestelyistä
  • osaavien yhteistyökumppanien löytämisestä
  • tutkimuksen toteuttamisen valvonnasta sekä ohjeistamisesta
  • raportoinnista, tulosten yhteenvedosta, johtopäätöksistä sekä kokonaisnäkemyksen muodostamisesta