Palvelut / Kategoriatutkimus

Missä joukossa seisomme

Kategoriaymmärrystä tarvitaan säännöllisesti, jotta omaa tilannetta voidaan menestyksellisesti kehittää. Tutkimus on erityisen tarpeellinen, jos markkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia tai jos ollaan menossa uuteen kategoriaan.

Kategoriatutkimus kertoo:

  • kuluttajien perussuhtautumisesta kategoriaan
  • kategorian dynamiikan
  • kategoriaominaisuudet
  • motiivit ja esteet (drivers and barriers)
  • valintaperusteet
  • eri brändien positiot kategoriassa
  • erilaistumisen mahdollisuudet