Palvelut / Konsepti- ja tuotekehitys

Kuluttajalähtöistä kehitystyötä

Kvalitatiivinen tutkimus tuo aidon kuluttajalähtöisyyden konsepti- ja tuotekehitysprosessiin. Jatkuva vuorovaikutus yrityksen ja kuluttajan välillä ohjaa kehitystyötä oikeaan suuntaan prosessin eri vaiheissa.

Konsepti- ja tuotekehitystutkimus:

  • paikantaa kuluttaja-insighteja kehitystyön pohjaksi
  • tuottaa konseptiaihioita ja ideoita jatkojalostusta varten
  • auttaa rakentamaan ideoista puhuttelevia ja relevantteja konsepteja
  • täsmentää konseptit niin, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeisiin  ja odotuksiin
  • auttaa kehittämään tuotteet, jotka lunastavat parhaalla mahdollisella tavalla konseptin lupauksen
  • ohjaa markkinointikonseptin suunnittelua tavoitteiden mukaiseksi.