Palvelut / Asiakassafarit

Löytöretki asiakkaiden elämään

Asiakassafari on yrityksen edustajien matka asiakkaiden elämään. Inspiransilaiset toimivat retken oppaina ja löydösten tulkkina. Tavoitteena on oppia uutta ja saada inspiraatiota suoraan ihmisiltä itseltään.

Asiakassafarilla:

  • jätetään oma työhuone ja tutustutaan asiakkaan elämään
  • opitaan ihmisistä ja asioista, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä
  • kohdataan ja tutustutaan omaan kohderyhmään syvemmin
  • mietitään omaa tarjoomaa asiakkaista ja heidän tarpeistaan käsin.