Palvelut / Mainonnan tutkimus

Perille menevää mainontaa

Mainonnan kvalitatiivinen ennakkotestaus vähentää riskiä ja ohjaa kehittämistoimenpiteet relevantteihin asioihin. Ennakkotesti varmistaa, että mainonta puhuttelee haluttua kohderyhmää ja vie mainostettavaa tuotetta tai palvelua haluttuun suuntaan.

Mainonnan tutkimus:

  • avaa kohderyhmän ajatus- ja tunnemaailmaa, kertoo millaisia ajatuksia ja tunteita mainonnan idea herättää
  • auttaa löytämään tekijät, jotka estävät tai hidastavat sanoman perillemenoa
  • tarjoaa toimenpidesuosituksen, joka sisältää konkreettiset työkalut mainoksen edelleen kehittämiseksi ja jalostamiseksi.