Palvelut / Päätöksentekopuu-tutkimus

Tarvelähtöistä päätöksentekoa

Päätöksentekopuu on kaupan ja teollisuuden yhteinen työväline tuoteryhmän kehittämiseen. Se kuvaa tuoteryhmän hierarkista jakautumista alatuoteryhmiin, segmentteihin ja alasegmentteihin. Tutkimuksesta saadaan kuluttajatarpeita heijastava näkemys tuoteryhmästä vastapainona tuotelähtöiseen ajatteluun.

Päätöksentekopuu-tutkimus kertoo:

  • kuluttajalähtöisen tuoteryhmän määrittymisen
  • kuluttajien tarpeiden pohjalta rakentuvat alatuoteryhmät
  • segmentit, jotka muodostuvat kuluttajille relevanttien, tuotteiden välisten erojen pohjalta
  • valintahierarkian tuoteryhmässä
  • tuoteryhmän potentiaalin ja markkina-aukot