Palvelut / Pakkaustutkimus

Optimoi brändin kilpailukyky pakkauksella

Pakkaustutkimusta tarvitaan, kun ollaan tuomassa markkinoille uutta tuotetta tai uudistamassa olemassa olevaa pakkausta. 

Pakkaustutkimus kertoo:

  • mikä pakkaus on houkuttelevin ja kiinnostavin
  • mikä toteuttaa parhaiten viestinnällisiä tavoitteita
  • mikä erottuu edukseen kilpailijoista
  • mikä erottuu ostoympäristössä
  • mikä pakkaus kaiken kaikkiaan vastaa parhaiten asetettuihin tavoitteisiin.