Digitalisaatio muuttaa tutkimuksen maailmaa

Kevään aikana erilaisilla tutkimusalan foorumeilla on pohdittu muuttuvaa markkinatutkimusta. Huhtikuisessa Markkinatutkimusliiton markkinatutkimuspäivässä painopiste oli teknologisen kehityksen mukanaan tuomissa uusissa välineissä. Liikutu tiedosta -tapahtuma avasi uusia näkökulmia vaikuttavaan tutkimusviestintään.

Muutoksesta puhutaan, mutta mitä oikeastaan tapahtuu?

Digitalisoituminen muuttaa tapaamme toimia, ajatella ja olla vuorovaikutuksessa keskenämme. Siksi tutkimuksen on oltava vahvasti mukana tässä murroksessa: ainoastaan eilisen menetelmillä ei voi enää käsittää tätä päivää saati kurkottaa tulevaan. Tutkimusalalla digitalisaatio näkyy aivan uudenlaisena tekemisenä – aineistoissa, tekemisen tavoissa ja viestinnässä.

Hetkessä kiinni olevaa aineistoa

On-line yhteisöt ja mobiilitutkimus mahdollistavat sen, että kuljemme mukana asiakkaiden elämässä, tekemisissä ja tapahtumissa. Tämä on ensimmäistä kertaa mahdollista tehdä helposti, monipuolisesti ja reaaliajassa. Kaikki on nopeasti jaettavissa ja analysoitavissa missä ja milloin tahansa.

Aitoa asiakaslähtöisyyttä ja vuorovaikutteista tekemistä

Erityisesti on-line yhteisöt mahdollistavat jatkuvan dialogin ja yhdessä tekemisen yrityksen ja sen asiakkaiden kesken. Kyse on varsin suuresta ajatuksellisesta muutoksesta: yhteisöissä asiakkaille voidaan antaa aktiivinen ’neuvonantajan’ rooli. Yhteisöt haastavat myös yritykset uudentyyppiseen tekemiseen, jossa oma läsnäolo takaa parhaan lopputuloksen.

Videolla vahvaa viestintää

Mikään ei ole vaikuttavampaa kuin tarinallisesti etenevä elävä kuva! Asiakkaiden itse tuottama videoaineisto on parhaimmillaan hyvin omakohtaista – kenties henkilökohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Video on myös vahva tutkimusviestinnän väline: joskus koko tarinan voi kertoa muutamassa minuutissa.

Kvalitatiivisena tutkijana on helppo olla riemuissaan tästä kehityksestä! Alan Wattsin sanoin “The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance.”