Inspirans vahvistaa osaamistaan etnografisen tutkimuksen asiantuntijalla

Inspiransin tutkijajoukko kasvoi maaliskuussa Piia Pentin (FM) aloittaessa Insight Specialistina. Piia vahvistaa Inspiransin osaamista humanistisen ihmisymmärryksen ja etnografisen tutkimuksen asiantuntijana. Etnografina Piia tuottaa syvällisiä analyysejä, jotka auttavat ymmärtämään, miksi ja miten ihmiset toimivat. Ihmistieteisiin kohdistuu juuri nyt kasvavassa määrin kiinnostusta, kun yritykset haluavat ymmärtää, miten asiakas toimii, käyttäytyy ja ajattelee.

On hienoa huomata, että kokonaisvaltaiselle ihmisymmärrykselle on yhä enemmän kysyntää! Ihmisten käyttäytyminen muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ja on tärkeää, että yritykset pysyvät tässä muutoksessa mukana ja kehittävät kykyään ymmärtää kulttuurisia ilmiöitä ja ihmisiä. Asiakasymmärrys on juuri nyt kova sana yrityskentällä.

Trendi on tunnistettu myös Inspiransissa. Monipuolista havainnointia ja haastattelua yhdistelevän etnografian sovelluspotentiaali on suuri ja se sopii erinomaisesti asiakaslähtöiseen kehittämiseen, kuten kulutustottumusten kartoittamiseen ja markkinatutkimusten tekoon. Pirjo Ekmanin mukaan yhä useammat yritykset ovat kiinnostuneita etnografisesta tutkimuksesta.

Legon, Adidaksen, Pfizerin ja Googlen kaltaiset kansainväliset toimijat ovat turvautuneet ihmistieteilijöiden apuun tuotekehittelyssä ja kuluttajatutkimuksessa.

Etnografinen tutkimus täydentää erinomaisesti perinteisiä markkinatutkimuksen menetelmiä ja auttaa selittämään inhimillisiä ilmiöitä entistä syvällisemmin. Kun kaipaat kokonaisvaltaista ihmisymmärrystä kehittämistyön tueksi, ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri sinun yrityksellesi sopiva tutkimuspaketti!

Pirjo Ekman: 050 591 1030, pirjo.ekman@inspirans.fi

Piia Pentti: 044 769 7998, piia.pentti@inspirans.fi