CASE Kehittyvä kauppa: Inspirans mukana Vuoden ammatti- ja järjestölehden uudistamisessa

K-kaupan ammattilehti Kehittyvä kauppa voitti Aikakausmedian Edit-kilpailun vuoden ammatti- ja järjestölehti -sarjan 2019. Voitokkaan uudistuksen taustalla oli syvällinen ymmärrys lukijoiden tarpeista ja odotuksista lehteä kohtaan. Inspiransilla oli ilo toteuttaa lukijatutkimus kehitystyön tueksi.

K-kauppiasliiton julkaisema Kehittyvä kauppa koki perusteellisen muodonmuutoksen, kun lehden sisältö, rakenne ja ilme uudistettiin Inspiransin toteuttaman laadullisen lukijatutkimuksen tuloksia hyödyntäen.

Kehittyvä kauppa on K-ryhmässä vahva brändi, ja sillä on pitkät perinteet koko K-kaupan ammattilehtenä ja K-hengen välittäjänä. Lehden pääkohderyhmänä ovat K-kauppojen henkilökunta ja K-kauppiasyrittäjät sekä muut K-ryhmäläiset.

Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi lehden tekijät kaipasivat syvempää ymmärrystä siitä, miten lehdestä voisi tehdä kohderyhmälleen entistäkin hyödyllisemmän ja kiinnostavamman.

kehittyvä kauppa

Lukijat mukaan kehitystyöhön

Näistä lähtökohdista Inspirans toteutti laadullisen lukijatutkimuksen, jonka tavoitteena oli tuottaa syvällistä ymmärrystä kohderyhmän tarpeista, toiveista ja odotuksista Kehittyvä kauppa -lehteä kohtaan sekä tietoa siitä, miten nykyinen lehti täyttää kohderyhmän odotukset.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään lehti-lukija-suhdetta, lukemisen tapoja sekä lehteen kohdistettuja tarpeita ja odotuksia. Tavoitteena oli myös kerätä palautetta tulevan kehittämistyön pohjaksi. Näitä tietoja ja konkreettisia kehitysehdotuksia haettiin käymällä lehteä yksityiskohtaisesti läpi osallistujien kanssa.

Ainekset Vuoden ammatti- ja järjestölehti -sarjan voittoon

Lehtikonsepti uudistettiin tutkimuksesta nousseen näkemyksen mukaisesti. Sisältöpainotuksia tarkennettiin vastaamaan paremmin lukijoiden tarpeita ja odotuksia. Ymmärrys lehden lukemisen tilanteista ja kontekstista auttoi kehittämään esimerkiksi nopeasti luettavaa sekä aktivoivaa sisältöä kauppojen henkilökunnan taukohetkiä ajatellen.

Uudistus on muuttanut myös toimituksen työtä. Suunnittelun apuna käytetään nyttemmin esimerkiksi tutkimuksen tuloksista sovellettua sisältöavainta, jonka avulla varmistetaan sisällön monipuolisuus huomioiden K-ryhmän eri toimialat, ketjut ja laaja verkosto ympäri Suomea. Lukijatutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös lehden digipuolen kehittämisessä.

”Saimme tutkimuksesta valtavasti ymmärrystä siitä, miten lehteä tulisi kehittää, ja lopputulokseen on oltu todella tyytyväisiä”, toteaa Kehittyvä kauppa -lehden päätoimittaja Kirsi Suurnäkki-Vuorinen.

Kvalitatiivinen lukijatutkimus on ehdoton edellytys onnistuneessa lehtikonseptin uudistamisessa. Olennaista on syvällisesti ymmärtää mitä tarpeita ja odotuksia lehden tulisi tyydyttää lukijoiden elämässä, jotta se olisi heille entistä relevantimpi”, kommentoi Inspiransin Pirjo Ekman.

 

Kun kaipaat syvällistä ymmärrystä kehittämistyön pohjalle, ota yhteyttä:
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030

Inspirans on muuttanut

Insipiransin ja Taloustutkimuksen yrityskaupan myötä Inspiransilla on nyt uusi koti Vallilassa. Osoitteemme on jatkossa Lemuntie 9, 00510 Helsinki.


607824A3-7F2E-44CD-BFEA-6A524367C904
Olemme ehtineet jo asettua taloksi ja järjestää ensimmäiset ryhmäkeskustelut uudessa toimistossamme. Muuton myötä meillä on käytössämme kaksi eri ryhmäkeskustelutilaa ja voimme tarjota asiakkaillemme vaihtoehtoisia tapoja seurata ryhmiä joko one-way mirror’in tai TV circle system’in kautta. Jatkossa ryhmäkeskustelut voidaan myös kätevästi streamata. Monipuoliset tilat mahdollistavat ryhmäkeskustelujen lisäksi erilaiset workshopit sekä pienryhmätyöskentelyn. Uutuutena meillä on tarjota myös oma neuromittausstudio.

Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan tiloihimme Vallilaan. Ollaan yhteydessä ja toivottavasti nähdään pian!

Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030

Neuromittaus – Ainutlaatuista ymmärrystä tiedostamattoman reaktioista

Inspirans laajentaa palvelujaan neuromittaus -tutkimukseen, joka auttaa ymmärtämään alitajunnan tiedostamattomia reaktioita. Mikään muu menetelmä ei tähän pysty. Neuromittauksen avulla voidaan kehittää esimerkiksi brändien arvolupauksia, konsepteja, TV-, radio-, printti- ja nettimainontaa sekä pakkauksia.

Ihminen tekee suurimman osan päätöksistään tiedostamattaan. Tutkimusten mukaan jopa 95 % kaikista valinnoista ovat alitajuisia. Tietoinen mieli on kapasiteetiltaan liian rajallinen kyetäkseen kaikkiin arjen päätöksiin, joten tiedostomaton tulee apuun. Sen ansiosta päätöksenteko on tehokasta ja arki sujuvaa.

Ihmisen tiedostomaton mieli onkin tutkimuksen näkökulmasta kuin pohjaton aarrearkku. Onneksi uusimmat tieteeseen ja teknologiaan perustustuvat ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden saada ymmärrystä alitajunnasta kumpuavista motiiveista ja tunteista.

neuromittaus kuva

Inspirans laajentaa palvelujaan neuromittaus -tutkimukseen. Sen avulla saadaan täsmällistä tietoa tiedostamattoman mielen reaktioista esitettyihin ärsykkeisiin, kuten mainoksiin, pakkauksiin, tuotenimiin, sloganeihin, logoihin, konsepteihin tai arvolupauksiin. Neuromittauksessa yhdistyy uusin teknologia, määrällinen mittaus sekä laadullinen tutkimus.

Menetelmä tuottaa ymmärrystä tutkimuskohteen erottuvuudesta, kiinnostavuudesta, haluttavuudesta sekä osallistujien paneutumisesta, mikä korreloi muistamisen kanssa. Neuromittaus vastaa ensisijaisesti kysymyksiin miten ja kuinka paljon (erottuu, kiinnostaa, houkuttelee ja jää mieleen) sekä missä kohdassa (esimerkiksi kiinnostavuus kasvaa tai laskee). Kvalitatiivisilla syvähaastatteluilla tätä ymmärrystä syvennetään selvittämällä, ovatko reaktiot positiivisia vai negatiivisia, ja mihin reagointi perustuu.

 

neuromittaus kuva 2

Mittaus toteutetaan vakioiduissa olosuhteissa. Osallistujille puetaan neurohattu (kuvassa), joka mittaa aivojen eri osien aktivoitumista. Heille esitetään tutkimusmateriaali, joka voi olla videota, kuvaa, tekstiä tai ääntä. Neurohattu pystyy mittaamaan tiedostamattoman mielen reagointia sekunnin murto-osan tarkkuudella.

Mittauksen jälkeen osalle tehdään laadullinen syvähaastattelu, jossa käydään yhdessä läpi tutkimusmateriaalia. Syvähaastatteluissa selvitetään, mistä syystä osallistujat reagoivat tietyllä tavalla. Lopullisena tavoitteena on tuottaa syvällistä ymmärrystä siitä, miten tutkimuskohdetta voidaan kehittää eteenpäin.

Neuromittaus soveltuu mm. brändien arvolupausten, konseptien, TV-, radio-, printti- ja nettimainosten, logojen, sloganeiden sekä pakkausten kehittämiseen. Yhdistettynä laadullisiin syvähaastatteluihin tutkimus vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • erottuuko mainos muiden joukosta?
  • mikä kohta herättää ensikiinnostuksen?
  • herättääkö pakkaus kiinnostuksen?
  • vetoaako arvolupaus kohdeyleisöön?
  • jääkö slogan mieleen?
  • mikä kohta videosta kannattaa editoida?
  • mikä pakkauksista kannattaa valita?

Neuromittaus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää kuluttajien tiedostamatonta reagointia. Mikään muu menetelmä ei tähän pysty. Lisäksi se on hyvin aika- ja kustannustehokas, sillä alustavat tulokset on mahdollista saada parissa päivässä.

Mikäli sinua kiinnostaa kuulla lisää, ota yhteyttä. Tulemme mielellämme esittelemään neuromittausta sekä esimerkki-caseja jo toteutetuista projekteista.

Toivottavasti nähdään pian!

Pirjo ja Malin Inspiransista
pirjo.ekman@inspirans.fi
malin.karlsson@inspirans.fi

Inspirans Oy, info@inspirans.fi , 09-6844340

Trendiraportti päivitetty – Vastuullisuustrendin monet ilmentymät

Inspirans seuraa jatkuvasti ruokaan, elintarvikkeisiin ja päivittäistavarakauppaan liittyviä ilmiöitä ja trendejä yhdessä ruotsalaisen trendi- ja innovaatiotoimisto Sprillon kanssa. Kvartaaleittain päivittyvä trendikatsaus konkretisoi käytännön esimerkein, miten erityisesti megatrendit ilmenevät kulutuskulttuurissa esimerkiksi uusissa konsepteissa.

Trendiseurantaa tehdessä on helppo havaita, kuinka vastuullisuustrendi saa jatkuvasti uusia ilmenemismuotoja, ja miten ruoantuotannon ympäristökuormitus puhuttelee yhä useampia. Alle olen kerännyt muutamia kiinnostavia esimerkkejä uusimmista aineistoista.

Untitled design

Maaperäystävälliset konseptit

Tänä syksynä maaperän köyhtyminen on saanut runsaasti huomiota eri medioissa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön arviosta, jonka mukaan hedelmällinen maaperä saattaa loppua maailmasta 60 vuodessa. Monet yritykset ovat jo kehittäneet tuotantoketjuaan kokonaisvaltaisesti vastuullisemmaksi ja esimerkiksi Luomun kulutus kasvaa.

Ruotsissa on näkynyt jo pidempään vastuullisen maatalouden väitteitä eri konsepteissa. Onkin mielenkiintoista seurata, tuleeko kestävän kehityksen mukainen viljely ja maaperäystävällisyys olemaan yhä keskeisemmässä roolissa vastuullisuuskategorian konsepteissa.

Esimerkkiä näyttää Knehtilän Pieni Puro -konsepti, jonka keskiöön on nostettu ruoan tuottaminen luontoa ja maaperää säästäen ”yhden planeetan taktiikalla”. Tämä mahdollistetaan ainutlaatuisen ekologisella viljelytavalla ja uudenlaisella yhteistyömallilla, ravinne- ja energiaomavaraisella agroekologisella symbioosilla. Siinä ravinteet ja energia kierrätetään paikallisesti, hiiltä sitoutuu maahan, eikä peltojen läpi virtaavaan puroon huuhtoudu ravinteita. Yrityksellä on vahva missio muuttaa ruoantuotantoa vastuullisemmaksi ja se tekee työtä levittääkseen menetelmää myös muille kotimaisille luomutiloille.

Ruotsissa taas Nordisk Råvara on kaupallistanut maaperäystävällisen viljelyn. Myös estetiikka on ruotsalaiseen tapaan tärkeässä osassa konseptia. Lisäksi sekä Knehtilän Pieni Puro että Nordisk Råvara käyttävät raaka-aineena muinaisviljoja. Terveellisyys -trendin myötä muinaisviljat on löydetty uudelleen ja niitä sisältävien uusien leivottujen tuotteiden raportoidaan kasvavan keskimäärin 12 % vuosittain (Global, CAGR, 2014-2018).

field-grain-harvest-5980

Ruokateknologia irrottautuu pelloista 

Kasvava väestö vaatii entistä tehokkaampaa ruoantuotantoa yhä pienemmillä alueilla. Toivoa tuovat erilaiset teknologian mahdollistamat innovaatiot, kuten vertikaaliviljelmät tai laboratoriossa kasvatettavat eläin- ja kasvisolut. Yhteistä uusille teknologian mahdollistamille innovaatioille on irrottautuminen perinteisestä maataloudesta kohti uudenlaisia, tehokkaita ratkaisuja, jotka paitsi vähentävät päästöjä huomattavasti myös vaativat merkittävästi vähemmän vettä tai maaperää, eivätkä ole sääriippuvaisia.

Suomalaiset suuret ruoka-alan yritykset, joilla on vahva tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen, ovat ottaneet suunnannäyttäjän roolin ruokateknologiassa ja tulevaisuuden vastuullisten ainesosainnovaatioiden kaupallistamisessa.

Syyskuussa Fazer julkisti strategisen kumppanuuden suomalaisen ruokateknologian start-upin Solar Foodsin kanssa. Tavoitteena on tutkia ja kehittää yhteistyössä uutta Solein – proteiiniainesosainnovaatiota. Kyseessä on ”hiilineutraali proteiini, jota voidaan tuottaa ilman kielteisiä vaikutuksia maaperälle, ilmastolle ja maankäytölle.” Solar Foods puhuu vallankumouksellisesta proteiinista, joka valmistetaan ilmasta, vedestä ja uusiutuvasta sähköstä.

Odotukset ovat korkealla, koska syyskuussa Solar Foods voitti maailman arvostetuimman designpalkinnon, Index Award-palkinnon, joka myönnetään ihmisten elämää parantavalle ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävälle ratkaisulle.  Lisäksi Solar Foods keräsi yhteensä 3,5M€ rahoituksen, joka mahdollistaa proteiiniainesosan kehittämisen sekä tutkimus- ja tuotekehityssuunnitelman edistämisen.

Valio puolestaan julkisti solmineensa aiesopimuksen suomalaisen Origin by Ocean -yrityksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tutkia Itämeren merilevästä jalostetuttujen ainesosien, kuten sakeuttajien, väriaineiden ja antioksidanttien hyödyntämistä elintarviketuotannossa. Origin by Ocean aikoo viljellä levää Itämeressä, jolloin levä myös puhdistaa merta ja sitoo itseensä ravinteita.

Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, mitä kaikkea tulevaisuuden teknologia mahdollistaa vastuullisessa ruoantuotannossa, miten näitä innovaatioita kaupallistetaan ja ennen kaikkea miten kuluttajat ottavat ne vastaan.

save planetHaluatko kuulla lisää? Tulemme mielellämme esittelemään trendiraporttia maksutta tai tervetuloa tänne meille Annankatu 24:een.

Lotta Kasi, lotta.kasi@inspirans.fi, 040-0200468

Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030

Inspirans Oy, info@inspirans.fi, 09-6844340

 

Lue lisää linkeistä alta:
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006267384.html; https://pienipuro.fi/; https://nordiskravara.se/; https://www.valio.fi/yritys/media/uutiset/suomalainen-startup-etsii-itameren-levasta-uusia-ratkaisuja-ruoantuotantoon/; https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.499037; https://solarfoods.fi/; https://news.cision.com/fi/fazer-group/r/fazer-ja-solar-foods-strategisiksi-kumppaneiksi,c2906192

Inspirans lanseeraa ainutlaatuisen Mixed Method Co-creation -lähestymistavan menestyskonseptien rakentamiseen

Inspirans lanseeraa ainutlaatuisen Mixed Method Co-creation -lähestymistavan, joka auttaa rakentamaan kaupallisesti menestyviä konsepteja tuoteryhmään osallistamalla kuluttajat mukaan suunnitteluun.

Uusien tuotekonseptien rakentaminen on yksi Inspiransin keskeisimmistä osaamisalueista. Useissa yhteyksissä olemme kuitenkin havainneet, että erityisesti konseptien lähtökohtana toimivien insightien generointi tuottaa haasteita. Loistava konsepti nimittäin vastaa oivaltavaan insightiin sekä aitoon kuluttajatarpeeseen, ja on selvästi erilainen nykytarjontaan verrattuna.

Päätimme tarttua haasteeseen testaamalla vaihtoehtoisia co-creation -menetelmiä.  Co-creation on lähestymistapa, jossa kuluttajien kokemukset ja luovuus valjastetaan ideoiden tuottamiseen ja uusien konseptien muotoilemiseen. Tutkimus on osoittanut, että co-creationilla on monia positiivisia vaikutuksia mm. yrityksen tulokseen. Toisaalta akateeminen kirjallisuus kertoo, että co-creationin onnistumisen edellytyksiä on tutkittu melko vähän.

Näistä lähtökohdista lähdimme testaamaan erilaisia co-creation menetelmiä. Halusimme kehittää asiakkaidemme käyttöön sellaisen lähestymistavan, joka tuottaisi mahdollisimman paljon kuluttajalähtöisiä insighteja sekä ideoita, ja tämän lisäksi myös kuluttajien itsensä muotoilemat konseptit aina pakkausluonnokseen asti. Ajatuksena oli löytää yksi menetelmä ylitse muiden, mutta päädyimme erilaiseen ratkaisuun. Näkemyksemme mukaan useiden menetelmien yhdisteleminen tuottaa parhaimman lopputuloksen.

Inspirans lanseeraa ainutlaatuisen Mixed Method Co-creation -tutkimuksen, jonka lopullisena tavoitteena on rakentaa kaupallisesti menestyviä konsepteja osallistamalla kuluttajat mukaan suunnitteluun. Mixed Method Co-creationissa yhdistyy kolme eri lähtökohtaa insightien tuottamiseen ideoiden ja konseptien pohjaksi: (1) tuoteryhmää draivaavat trendit, (2) kuluttajien kohtaamat haasteet tuoteryhmässä sekä (3) nykytarjonnan vahvuudet ja heikkoudet. Jokaisessa lähtökohdassa ovat omat vahvuutensa ja Mixed Method Co-creationissa nämä kaikki saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

 

Case Saarioinen

Mixed Method Co-creation –menetelmä pilotoitiin valmisruokatuoteryhmässä yhden hengen aterioiden segmentissä yhdessä Saarioinen Oy:n kanssa. Tuoteryhmänä valmisruoka on erittäin kiinnostava ja yhden hengen ateriat segmentti on kasvava. Lisäksi valmisruoassa juuri Saarioinen on selkeä markkinajohtaja.

Pilot-projektin tavoitteena oli yhtäältä tuottaa ideoita kaupallisesti menestyvistä konsepteista yhden hengen ateriat segmenttiin sekä toisaalta paikantaa insighteja Saarioisen omaan konseptikehitykseen. Pilotissa co-creation ryhmiä oli kolme ja ne edustivat eri kohderyhmiä seuraavasti: yhden hengen aterioiden heavy-userit, ”foodiet” eli ruoasta erityisen kiinnostuneet kuluttajat sekä nuoret aikuiset.

Eri ryhmissä lähtökohta insightien tuottamiselle oli erilainen:

  1. ruoan kulutusta tällä hetkellä draivaavat trendit,
  2. kuluttajien kohtaamat haasteet yhden hengen ateriat –segmentissä omien kokemusten pohjalta (ennakkotehtävä)
  3. yhden hengen aterioiden nykytarjonnan vahvuudet ja heikkoudet (nykytarjontaa esillä pöydillä).

Tällä tekniikalla saatiin mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti erilaisia insighteja, jotka kuvastivat toiveita ja odotuksia sekä ongelmia ja tyydyttämättömiä tarpeita segmentissä.

lopullinen kuva

Mixed Method Co-creation menetelmässä on kaksi tärkeää vaihetta: insightien ja ideoiden generoiminen edellä mainituista kolmesta eri lähtökohdasta sekä konseptien kehittäminen esille nousseisiin insighteihin yhdessä kuluttajien kanssa. Varsinainen ideointi ja konseptointi tapahtui kolmen hengen pienryhmissä. Aluksi ideoita pyrittiin tuottamaan mahdollisimman paljon suhteessa insighteihin. Seuraavassa vaiheessa osallistujat itse karsivat ideoista parhaat jatkokehitykseen. Pienryhmä valitsi yhden idean, joka jatkojalostettiin Inspiransin tutkijan fasilitoimana konseptimuotoon vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla insightiin. Tämän jälkeen konseptit esiteltiin koko ryhmälle ja osallistujat saivat äänestää omaa suosikkiaan.

Parhaaksi valitulle konseptille suunniteltiin pakkausluonnos hyödyntäen muotoilun keinoja. Osallistujat hahmottelivat ensin itse pakkausideaa paperille värikynin.  Tämän jälkeen Inspiransin pakkaussuunnitteluun erikoistunut Research Designer Noora muotoili vielä yhdessä osallistujien kanssa lopullisen pakkausidean. Ryhmien jälkeen pakkauskonsepti suunniteltiin lopulliseen muotoonsa hyödyntäen ryhmistä saatua ymmärrystä. Kuvassa alapuolella löytyy esimerkki tällaisesta pakkausideasta. Pakkauksella on usein aivan keskeinen rooli ideassa ja sen luonnosteleminen yhdessä kuluttajien kanssa konkretisoi ja vie eteenpäin konseptia sekä tuottaa paljon ymmärrystä yrityksen omaan jatkokehitykseen.

 

kuva 2

Pilot-projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Saarioinen Oy kanssa ja tuoteryhmäpäällikkö Laura Hiltunen oli mukana co-creation ryhmässä: ”Oli todella innostavaa kuulla kuluttajien ideoimia tuotekonsepteja ja olin aidosti yllättynyt miten oivaltavia ideoita ja loppuun asti hiottuja konsepteja kuluttajat tuottivat Inspiransin tutkijoiden avustuksella lyhyessä ajassa”.

Projektin lopputuloksena Saarioinen sai useita ryhmissä luotuja konsepteja, joista osa oli muotoiltu pakkausluonnoksiksi. Co-creation menetelmän suurin vahvuus on kuitenkin piilevien tarpeiden tunnistaminen eli oivaltavat insightit. Eri menetelmien kautta ja kohderyhmissä tuotetuissa ideoissa toistuvat samat teemat, jotka ovat pitkälti vastauksia tuoteryhmän koettuihin ongelmiin tai toiveisiin.

Tämä oli myös Saarioiselle pilotin merkittävä hyöty: ”Saimme projektista ymmärrystä kuluttajien tarpeista liittyen tuoteryhmään sekä arvokkaita insigteja Saarioisen omaan konseptikehitykseen”, kommentoi Hiltunen.  ”Kuluttajien sitouttaminen alusta asti konseptikehitykseen mahdollistaa sen, että tuotteet vastaavat aitoon kuluttajatarpeeseen ja näin todennäköisesti pärjäävät paremmin markkinassa”, kommentoi Pirjo Ekman.

 

Tulemme mielellämme kertomaan lisää Mixed Method Co-creation lähestymistavasta ja Saarioinen Oy casesta. Ota siis yhteyttä!

Lotta Kasi, lotta.kasi@inspirans.fi, 040-0200468
Noora Tiirola, noora.tiirola@inspirans.fi, 040-7412513
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030
Inspirans Oy, info@inspirans.fi, 09-6844340

Sari Roth Senior Insight Specialistiksi sekä Malin Karlsson ja Maria Hietikko Insight Specialisteiksi

Inspiransin syksy on perinteisesti ollut uusien nimitysten aikaa ja niin myös tänä vuonna. Taloustutkimuksen kanssa toteutuneessa yrityskaupassa saimme vahvistuksia pitkän linjan kvalitatiivisista tutkijoista, kun Sari Roth aloitti Senior Insight Specialistina sekä Malin Karlsson Insight Specialistina Inspiransissa. Lisäksi Maria Hietikko nimitettiin Insight Specialistiksi syyskuun alussa.

Laajan kokemuksen markkinatutkimuksesta omaava Sari Roth on toiminut aiemmin Taloustutkimus Oy:ssä tutkimuspäällikkönä. Sarin erikoisosaamista ovat mm. FMCG-alan tutkimukset konsepti- ja pakkaustesteineen. Myös brändien ja tavararyhmänhallintaan sekä ostokokemuksiin – ja tottumuksiin liittyvät tutkimukset ovat Sarin ydinosaamista.

On mahtava päästä tekemään töitä tämän alan huippuporukassa. Tämä on oikeasti kova juttu. Alkusyksy lähtee vauhdikkaasti käyntiin erilaisilla projekteilla, joista monet liittyvät lempitutkimusaiheeni eli ruoan ympärille.

Erityisesti Inspiransin palvelumuotoilu-osaamista vahvistava Malin Karlsson on työskennellyt pitkään Taloustutkimuksessa tutkijana. Palvelumuotoilu on Malinin erityisosaamista, ja sen lisäksi etnografiset tutkimukset yleensä sekä B2B-sektori. Hänellä on myös pitkä kokemus terveydenhoitoon ja lääketieteeseen liittyvistä markkinatutkimuksista.

Olen erityisen kiinnostunut uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämisessä laadullisessa tutkimuksessa, joten on innostavaa lähteä miettimään miten ne tukisivat Inspiransin tutkimustarjontaa. Lisäksi julkaisemme syksyn aikana palvelumuotoilu casen, joten kannattaa olla kuulolla, mikäli asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja kehittäminen on agendalla”.

Maria Hietikko nimitettiin Insight Specialistiksi syyskuun alussa. Maria on tuttu kasvo Inspiransilla, sillä hän aloitti työharjoittelussa ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja on jatkanut siitä lähtien tuntitöissä. Nyt hän siirtyy tekemään täyspäiväisesti tutkimusta valmistuttuaan keväällä valtiotieteiden maisteriksi. Opinnoissaan Maria keskittyi yhteiskuntapolitiikkaan ja sosiaalipsykologiaan. Hän pääsi hyödyntämään myös kokemuksiaan Inspiransilta gradussaan, jossa hän käsitteli kasvisruokabuumin ilmentymistä sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä.

Odotan innolla, mitä kaikkea uutta syksy tuo tullessaan. Työ Inspiransilla on minulle ennestään jo varsin tuttua, ja nyt onkin mahtavaa päästä tekemään tutkimustyötä täysipäiväisesti ja osallistumaan mielenkiintoisiin projekteihin alusta loppuun saakka.”

Kuvassa vasemmalta oikealle: Malin Karlsson, Sari Roth ja Maria Hietikko.

 

kuva sari malin maria

Shopper-tutkimus kertoo asiakkaan terveiset myymälän hyllyn ääreltä

Shopper-tutkimukset saattavat ehkä joidenkin mielestä kuulostaa tylsältä kaupan hyllyjen äärellä notkumiselta. Useiden shopper-tutkimusten toteuttamisen jälkeen on kuitenkin todettava, että varsinkin meille päivittäistavaroiden ja asiakasymmärryksen parissa työskenteleville aineisto on todellinen runsaudensarvi. Eikä näin tutkijan näkökulmasta haittaa tietysti ollenkaan, että shopper-tutkimusten kenttätyön tekeminen on harvinaisen antoisaa puuhaa!

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen tutkiminen nimenomaan myymäläympäristössä on shopper-tutkimuksen keskiössä. Tutkija pääsee ostosreissulle mukaan havainnoimaan, kun haastateltava tekee ostoksiaan annettujen ostotehtävien mukaisesti. Haastateltava asioi myymälässä päässään tallentavat eye-cam silmälasit, joiden avulla saadaan kiinnostavaa kuvamateriaalia siitä, millä tavalla asiakas hyllyjä silmäilee: Esimerkiksi mihin katse hyllyssä kiinnittyy ja mihin ominaisuuksiin pakkauksissa kiinnitetään huomiota. Asiakasta myös haastatellaan ennen ja jälkeen ostosreissun kattavan ja syvällisen asiakasymmärryksen kerryttämiseksi.

shopper-lasit

Shopper-tutkimus taipuu moneen tarpeeseen

Shopper-tutkimuksia teetetään monenlaisiin tarkoituksiin. Tutkimuksessa saatetaan kartoittaa esimerkiksi asiakkaan ostokäyttäytymistä tietyssä tuoteryhmässä. Tällöin pystytään usein paikantamaan erilaisia asiakastyyppejä, joiden ostokäyttäytymisen vaihtelua ja ostopäätösten tekoa on todella mielenkiintoista seurata: Esimerkiksi myymälästä ja tuotteista inspiraatiota hakevat asiakkaat hypistelevät tuotteita, silmäilevät pakkauskuvituksia ja saattavat lukea pitkäänkin pakkaustekstejä. Rutiininomaisesti toimivat asiakkaat taas kulkevat määrätietoisesti eteenpäin, keräten tavalliseen tapaansa kärryyn tuttuja tuotteita ja tuotemerkkejä. Shopper-tutkimuksessa nousee hyvin esille, mitkä tekijät ja ominaisuudet eri asiakastyypeillä määrittävät valintoja kunkin alatuoteryhmän tuotteissa. Tutkimuksesta pystyy saamaan siis monenlaisia ajatuksia siitä, miten ja millä tasolla tällaisten asiakkaiden ostokäyttäytymiseen on mahdollista vaikuttaa.

Joskus taas halutaan kehittää nimenomaan myymälän esillepanoja siten, että asiakas löytää mahdollisimman helposti tarpeeseensa soveltuvan tuotteen. Olen ollut mukana seuraamassa, kun haastateltava etsii tuotteita tuskaisena hyllystä – ja turhautuu ja ärsyyntyy, kun tiettyyn tarpeeseen vastaavaa tuotetta ei löydy mistään. Toisaalta, olen myös seurannut, kuinka juuri tietyntyyppisestä hyllyesillepanosta halutut tuotteet löytyvät nopeasti ja vaivattomasti. Shopper-tutkimuksesta pystyy saamaan monia hyviä käytännön vinkkejä asiakaslähtöiseen tuotteiden myymäläesillepanoon.

Shopper-tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa myös silloin, kun mietitään tuotteen pakkauksen kehittämistä tai uudistamista. Shopper-tutkimus saattaa paljastaa yritykselle jopa hieman yllättäen, että asiakkaan silmissä oman brändin pakkaus ei nousekaan esiin myymälässä parhaalla mahdollisella tavalla. Shopper-tutkimuksen avulla pystytään paikantamaan selkeästi pakkauksen keskeiset kehittämistarpeet, eli määrittämään mistä syystä oman brändin pakkaus jää selvästi kilpailevien tuotteiden varjoon myymälän hyllyllä.

Oli shopper-tutkimuksen ensisijainen tavoite mikä hyvänsä, tutkimus pystyy tarjoamaan runsaine kuva- ja videoaineistomateriaaleineen kokonaisuudessaan valtavasti kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä ajatellen. Aika ajoin on siis hyödyllistä tutkia omaa tuotetta ja brändiä nimenomaan shopper-näkökulmasta, ja lähteä asiakkaan kanssa myymälään hyllyjen äärelle.

 

yleiskuvia2

Jos shopper-tutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat, kerromme mielellämme asiasta lisää. Ota yhteyttä! +358-9-68 44 340

Hienoja uutisia Inspiransista

Taloustutkimus Oy on ostanut Insipirans Oy:n koko osakekannan torstaina 8.8.2019 toteutetussa kaupassa. Kaupan myötä Inspirans siirtyy vastaamaan Taloustutkimuksen kvalitatiivisesta osaamisesta ja Inspiransin toimitusjohtajana jatkan minä.

Olen perustanut Inspiransin vuonna 1996 ja alusta lähtien tavoitteena on ollut toimia uranuurtajana laadullisen tutkimuksen saralla. Tänä päivänä Inspirans on Suomen johtava kvalitatiivinen tutkimustoimisto.

Nyt on aika ottaa seuraava askel eteenpäin. Taloustutkimus on paras mahdollinen uusi koti Inspiransille, sillä se tunnetaan kovatasoisesta tutkimusosaamisesta ja eettisesti kestävästä toiminnasta läpi koko prosessin. Viimeisten vuosien aikana juuri Taloustutkimus Oy on noussut suunnannäyttäjäksi markkinatutkimusalalla, joten on hienoa päästä mukaan tähän tarinaan. Lisäksi, suurena tutkimusyrityksenä se tarjoaa pientä paremmat resurssit kehittämistyölle ja erityisesti menetelmäkehitykselle. Tämä tulee varmasti avaamaan uusia ja innostavia mahdollisuuksia asiakkaillemme.

Me inspiransilaiset siis jatkamme laadukkaan kvalitatiivisen tutkimustyön tekemistä samalla intohimolla kuin aikaisemmin. Taloustutkimus puolestaan on Suomen toiseksi suurin markkinatutkimus- ja mielipidemittausyritys, joten tästä eteenpäin meillä on käytössämme koko joukko eri tutkimusmenetelmien huippuammattilaisia aina Data Science palveluista lähtien. Näin ollen eri menetelmien joustava yhdistely asiakkaidemme hyödyksi helpottuu merkittävästi.

Edessämme avautuu nyt uusi, kiehtova polku. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!

tiedotekuva pienempänä

Markkinatutkimuspäivä 2019 – Tunteilla tuloksia

Eilen vietettiin Suomen Markkinatutkimusliiton vuosittaista Markkinatutkimuspäivää. Tapahtuman moderaattorina toimi Pirjo ja teemana oli tänä vuonna Tunteilla tuloksia - miten kuluttajan tunteet aktivoidaan ostoiksi? Aamupäivän aikana kuultiin neljä niin kiinnostavaa puheenvuoroa, että halusimme jakaa teille mielestämme tärkeimmät opit seminaarista.

Ensimmäisenä Lauri Nummenmaa kertoi aiheesta Tunnekartasto – kuinka tunteet tekevät meistä ihmisiä. Lauri Nummenmaa on maamme johtavia aivotutkijoita, ja on vastikään julkaissut Tunnekartasto -nimisen kirjan. Hän kertoi tunteiden merkityksestä päätöksenteossa: ilman tunteita ihminen ei pysty päättämään. Tunteet tekevät päätöksien tekemisestä tehokasta, mikä säästää tietoisen kognition resursseja. Mieltymykset eivät esimerkiksi hänen mukaansa kaipaa perusteluja, koska ne ovat tunneperäisiä päätöksiä. Lisäksi puheenvuorossa käytiin läpi uusimpia esimerkkejä siitä, millä metodeilla tunteita voidaan tutkia ja mitata. Nummenmaa kuitenkin korosti, että ihminen itse pystyy parhaiten kertomaan omista tunteistaan.

Jarkko Kotola kertoi tapahtumassa Neurotutkimuksesta käytännön työkaluna. Uimalakkia muistuttavan kypärän avulla saadaan tarkkaa tietoa osallistujien tiedostamattoman tason reaktioista tiettyihin ärsykkeisiin, kuten mainoksiin. Mieleenpainuva esimerkki havainnollisti, miten naiset ja miehet reagoivat eri tavalla tiettyihin mainoksen kohtiin. Neurotutkimuksella pystytään mittamaan sekunnilleen reaktiota ja sen voimakkuutta. Sen sijaan neurotutkimuksella ei pystytä vastaamaan miksi – kysymyksiin, vaan niiden selvittämiseen tarvitaan laadullista, ymmärtävää tutkimusta.

1 kuva mtpTunteista tuotteen ja markkinoinnin linkkinä kertoi Jukka Saarenpää, Atria Suomi Oy:n tutkimuspäällikkö. Hän näytti, miten Atria on nostanut ensimmäiseksi yrityksen strategiassa asiakasymmärryksen hyödyntämisen. Lisäksi puheenvuoro havainnollisti hyvin suuren elintarvikeyhtiön datamäärän ja tarvittavan tiedon moniulotteisuuden. Tuhannen taalan kysymys yritykselle on, mikä kaikki lopulta vaikuttaa ostopäätökseen kaupan hyllyllä sekä miten tätä kaikkea voidaan tutkia ja mitata. Käyttämällä Atrian Jyväbroiler –brändiä esimerkkinä Jukka Saarenpää havainnollisti hyvin, miten tunteita ymmärtämällä voidaan erilaistaa brändiä kilpailijoista.

Lopuksi pitkän linjan kvalitutkija Jukka Tolvanen piti puheenvuoron aiheesta Syntymälahjamme – tunteet ja niiden tulkinta. Tieto, tunne ja intuitio tutkimuskohteina. Tutkimuksen haasteena hän näki sen, että kysyttäessä ihmiset alkavat rationalisoida asioita, joita normaalisti määrittävät tunteet ja tiedostamaton intuitio. Tämä vaatii tutkijoilta erityistä herkkyyttä ja kohderyhmän lähellä olemista. Hän haastoi tutkijoita paremmin hyödyntämään omaa intuitiotaan ja myös pyrkimään pääsemään tutkimuksessa pintaa syvemmälle asiakkaiden todellisiin, myös tunneperäisiin motiiveihin.

Lisäksi Markkinatutkimuspäivässä palkittiin vuoden 2019 Markkinatutkimusteko. Palkinto myönnettiin Finavia Oyj:lle seuraavin perustein: Finavia Oyj on pitkäjänteisesti ja menestyksellisesti käyttänyt monipuolista tutkimustietoa päätöksentekonsa tukena viedessään läpi kehitysohjelmaa maailmanluokan lentoasemakonseptin luomiseksi Helsinki-Vantaalle. Kunniakirjan kävi vastaanottamassa Sanna Vatjus, Finavian Head of Customer Experience. Onneksi olkoon Finavia!

kuva 2 mtpMikäli haluat kuulla lisää asiakkaiden tunteiden ymmärtämisestä tutkimuksen keinoin, niin ole yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää!

Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030

Paras mahdollinen co-creation -menetelmä

Erilaisia co-creation -projekteja on tehty pitkään. Me Inspiransilla halusimme kuitenkin lähteä systemaattisesti testaamaan ja kehittämään parasta mahdollista co-creation -menetelmää.

Parhaillaan käynnissä on ensimmäinen pilotti, jossa testaamme ideointia kolmesta eri lähtökohdasta: trendeistä, kuluttajien kohtaamista haasteista tuoteryhmässä sekä nykytarjonnasta. Lisäksi testaamme pakkauksen protoamista yhdessä kuluttajien kanssa.

Kerromme projektin edetessä meidän näkemyksemme siitä, mikä on toimivin co-creation -menetelmä uusien tuotekonseptien kehittämiseksi ja millaisia lopputuloksia lopulta syntyi.

Kannattaa siis pysyä kuulolla!

thought-2123970_1920