Nyt on mobiilin vuoro

Mobiilitutkimukset ovat siististi cool, viimeistä viuhahdusta ja ratkaisevat kaikki tutkimusongelmat! Vai miten se nyt olikaan?

Mobiilitutkimus tuntuu olevan SE menetelmä, josta juuri nyt pöhistään. Inspiransilla me tietenkin pohdimme, miksi hyödyntää mobiilia kvalissa.

Mobiililaitteiden hyöty on reaaliaikaisuudessa. Asiaa on kuvannut mobiilitutkimuksen uranuurtaja Steve August:

”Tutkimukseen osallistuville ihmisille tapahtuu suurin osa kiinnostavista asioista silloin, kun tutkija EI ole paikalla.”

Mobiilimenetelmillä voi kuvailla heti kaiken, mitä näkee, tuntee, aistii, ajattelee – tekstipohjaisesti, ääninauhoituksena tai videokuvalla. Ihmiset siis itse dokumentoivat elämäänsä juuri silloin, kun kiinnostavat asiat tapahtuvat eikä tutkijan tarvitse pelkästään luottaa jälkikäteen kerrottavaan muistitietoon.

Älypuhelinten käyttäjämäärien kasvu ja käyttöliittymien huikea kehitys mahdollistaa mobiilin hyödyntämisen tutkimuksessa ihan toisella tavalla kuin ennen. Älypuhelinten penetraatio Suomessa on tällä hetkellä jo 70 %! Mobiilista saatavat palvelut sitovat käyttäjiä yhä tiukemmin laitteeseen – se on lähestulkoon aina mukana.

Mobiilitutkimuksen ei kuitenkaan tarvitse nojautua raskaasti teknologiaan tai vaatia kaikilta osallistujilta älylaitteen omistamista. Tärkeintä on, että päästään jollain tavalla kiinni  reaaliaikaiseen tilanteeseen. Yksinkertaisimmillaan mobiilitutkimus voi perustua esimerkiksi tekstiviestin lähettämiselle.

Mobiili on oiva työväline tiedonkeruuseen esimerkiksi yhdistettynä muihin menetelmiin. Muun muassa ryhmäkeskusteluihin ja syvähaastatteluihin liittyvien ennakkotehtävien ja jatkotehtävien toteuttaminen onnistuu näppärästi mobiilia hyödyntämällä. Mobiilimenetelmät soveltuvat myös hyvin yksinään käytettäviksi, esimerkiksi ostopolun tutkimisessa. Brändien kohtaamista ja mainoskampanjoiden näkymistä ja inspiroivuutta on niin ikään luontevaa tutkia mobiilin avulla.

On hyvä kuitenkin muistaa, että mobiilimenetelmät otetaan käyttöön silloin, kun niistä on oikeasti tutkimusasetelmalle hyötyä ja mobiilin ainutlaatuiset piirteet tuovat aineistoon aidosti uutta näkökulmaa. Lopputuloksen kannalta kaikkein ratkaisevinta on, että tutkimusasetelma on rakennettu tutkimusongelmaa parhaiten palvelevin menetelmin!