Palvelut / Customer Journey Tunnepolku

Tunnetko asiakkaasi tunnepolun?

Customer Journey on asiakaskokemuksen johtamisen keskeisiä käsitteitä. Tyypillisesti Customer Journey kuvataan käytännön tapahtumien polkuna, joka keskittyy touchpointeihin sekä toiminnalliseen prosessiin.

Inspirans on erikoistunut tutkimaan asiakkaiden tunnepolun, joka asettaa palveluprosessin asiakkaan elämän kontekstiin kuvaten kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeita ja tunteita prosessin ensimmäisestä hetkestä viimeisimpään (end-to-end –prosessi).

Asiakkaiden tunnepolun selvittäminen on olennaista, sillä asiakaskokemuksen parantamisessa tunteiden rooli on aivan keskeinen. Ymmärtämällä asiakkaiden tunnetilat palvelupolulla huomio keskittyy niihin asioihin, jotka ovat asiakaskokemuksen kehittämisen kannalta tärkeimpiä.