Palvelut / Konsepti- ja tuotekehitys

Kuluttajalähtöistä kehitystyötä

Kvalitatiivinen tutkimus tuo aidon kuluttajalähtöisyyden konsepti- ja tuotekehitysprosessiin. Jatkuva vuorovaikutus yrityksen ja kuluttajan välillä ohjaa kehitystyötä oikeaan suuntaan prosessin eri vaiheissa.

Konsepti- ja tuotekehitystutkimus:

  • paikantaa kuluttaja-insighteja kehitystyön pohjaksi
  • tuottaa konseptiaihioita ja ideoita jatkojalostusta varten
  • auttaa rakentamaan ideoista puhuttelevia ja relevantteja konsepteja
  • täsmentää konseptit niin, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeisiin  ja odotuksiin
  • auttaa kehittämään tuotteet, jotka lunastavat parhaalla mahdollisella tavalla konseptin lupauksen
  • ohjaa markkinointikonseptin suunnittelua tavoitteiden mukaiseksi.

Monimenetelmällinen co-creation

Monimenetelmällinen Co-creation –lähestymistapa auttaa rakentamaan kaupallisesti menestyviä konsepteja tuoteryhmään osallistamalla kuluttajat mukaan suunnitteluun. Perinteiseen co-creation -lähestymistapaan verrattuna monimenetelmällisyys tuottaa selvästi runsaammin arvokkaita kuluttajalähtöisiä insighteja.

Monimenetelmällisen Co-creation -lähestymistavan vahvuudet:

  • Moninkertaisesti kuluttajalähtöisiä insighteja eli koettuja ongelmia, haasteita, tarpeita, toiveita, unelmia, jotka toimivat konseptoinnin pohjana myös tulevaisuudessa.
  • Erittäin runsaasti kuluttajalähtöisiä ideoita insighteihin.
  • Parhaat ideat muotoiltuna konsepteiksi yhdessä kuluttajien kanssa rakenteella: insight, lupaus / kiteytys, kuluttajahyödyt, perustelut.
  • Parhaat konseptit muotoiltuna pakkausprotoiksi / -luonnoksiksi.

Monimenetelmällinen Co-creation tarkoittaa sitä, että kuluttajat generoivat ideoita useista eri lähtökohdista. Etuna on se, että insighteja ja ideoita saadaan sekä määrällisesti enemmän että laadullisesti rikkaammin.