Palvelut / Markkinointiviestinnän kehittäminen

Perille menevää markkinointiviestintää

Markkinointiviestinnän ennakkotestaus vähentää riskiä ja ohjaa kehittämistoimenpiteet relevantteihin asioihin. Ennakkotesti varmistaa, että markkinointiviestintä puhuttelee haluttua kohderyhmää ja vie markkinoitavaa tuotetta tai palvelua haluttuun suuntaan.

Markkinointiviestinnän tutkimus:

  • avaa kohderyhmän ajatus- ja tunnemaailmaa, kertoo millaisia ajatuksia ja tunteita idea herättää
  • auttaa löytämään tekijät, jotka estävät tai hidastavat sanoman perillemenoa
  • tarjoaa toimenpidesuosituksen, joka sisältää konkreettiset työkalut markkinointiviestinnän edelleen kehittämiseksi ja jalostamiseksi.