Palvelut / Motiivipohjainen segmentointi

Osumatarkkuutta myyntiin ja markkinointiin

Motiivipohjaisella segmentoinnilla tehostetaan kohdentamista, oli kyse sitten markkinoinnista, myynnistä tai tuote- ja konseptikehityksestä.

Segmentointitutkimus kertoo:

  • millaisia erilaisia kuluttajatyyppejä on paikannettavissa motiivien pohjalta
  • mitkä ja millaiset ovat eri kuluttajatyyppien motiivit ja näiden taustalla vaikuttavat tekijät
  • miten motiivit vaikuttavat käyttäytymisen tasolla.