Palvelut / Tutkimuskoulutus

Tutkimuskoulutus

Koulutamme yrityksiä kvalitatiivisen tutkimuksen sisällöistä ja hyödyistä. Koulutusta tarvitaan mm. kun halutaan perehdyttää uusia työntekijöitä kvalitatiiviseen tutkimukseen, laajentaa laadullisen tutkimuksen ymmärrystä omassa organisaatiossa tai saada lisäymmärrystä hyvän kvalitatiivisen tutkimuksen ostamiseen.

Inspiransin tutkimuskoulutus:

  • avaa kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteita, menetelmiä ja käyttötarkoituksia mielenkiintoisten esimerkkien avulla
  • tarjoaa työkalut tutkimuksen laadun arvioimiseksi
  • auttaa määrittelemään tutkimusongelman ja rakentamaan selkeän tutkimusbriefin
  • kertoo, millaisia johtopäätöksiä ja näkemyksiä kvalitatiivisesta tutkimuksesta saa irti ja miten niitä voi hyödyntää omassa organisaatiossa ja erilaisissa kehitysprosesseissa.